หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

วันที่:

รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า บทความโดย บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
      เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการ ภายในประกอบด้วยขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) แต่สำหรับหม้อแปลงกำลัง (Power Transformer) ขนาดใหญ่บางตัวอาจมีขดลวดที่สามเพิ่มขึ้นคือขด Tertiary winding ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขด Primary และ Secondary และแรงดันที่แปลงออกมาจะมีค่าต่ำกว่าขด Secondary

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
      1. การตรวจสอบทั่วๆ ไปนี้ เป็นการตรวจสอบอย่างง่าย สำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์ หรือการเปิดส่วนหุ้มห่อส่วนที่มีไฟฟ้าออกเพื่อดูสภาพอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบระบบไฟฟ้า ถ้าหากปราศอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ ความรู้ความเข้าใจของการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นและ อาจะก่อให้เกินอันตรายแก่ผู้ตรวจได้ รายการของการตรวจสอบทั่วไปมีดังนี้

      การตรวจสอบสภาพและการใช้งานของสายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันเมนต์ และย่อย ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย ทางเข้าเพื่อใช้งานหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า การระบายอากาศ และป้ายเตือนอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

      2. งานตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือจุดบกพร่อง หรือการเสื่อมสภาพ และอื่นๆ ซึ่งการทดสอบนี้จะมีการบันทึกค่าแล้วนำ ผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะเพื่อหาสาเหตุ และวิธีแก้ใขและการป้องกันที่เหมาะสมการทดสอบลักษณะดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบบางกรณีอาจต้องดับไฟ เพื่อให้การทดสอบเกิดความปลอดภัยสูงสุดแกผู้ปฏิบัตงาน

           บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบ ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร ตึกสูง รับเหมางานระบบโรงงาน ชลบุรี รับงานออกแบบ  ประกอบ และติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ MDB ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ และะช่างชำนาญการมีความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านงานออกแบบติดตั้งระบบต่างๆ รองรับการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง ศูนย์การค้า

วางระบบไฟฟ้าโรงงาน,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี, ออกแบบระบบไฟฟ้า, วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี, ระยอง,  รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี, ระบบดับเพลิง ระยอง, รับเหมาออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, วางระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร, รับเดินระบบไฟฟ้าโรงงาน, เดินระบบไฟฟ้าอาคาร, ออกแบบประกอบและติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด, ตู้คอนโทรล, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร : +663 804 2323, +669 8926 9424, +668 9627 9144
แฟกซ์ : +663 804 2324
อีเมล : tse.marketing@hotmail.com
เว็บไซต์ : technicalsystem.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : tsecthai.com

1146
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag