ผลิตภัณฑ์ View All
ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก. รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี, ออกแบบระบบไฟฟ้า, วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี, ระยอง,  รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี, ระบบดับเพลิง ระยอง, รับเหมาออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, วางระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร, รับเดินระบบไฟฟ้าโรงงาน, เดินระบบไฟฟ้าอาคาร, ตู้คอนโทรล, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
    ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของทีมงานด้านบริหารจัดการและทีมวิศวกรที่มีความสามารถ และประสบการณ์ความชำนาญในงานออกแบบพร้อมงานติดตั้ง โดยตรงเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมใน ระบบสาธารณูปโภค ของโรงงานอุตสาหกรรม ครบวงจร เช่น ห้องคลีนรูมและ อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ  ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบท่อต่างๆ  การติดตั้งเครื่องจักร และอื่นๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
    ในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูงโดยเลือกเทคโนโลยี่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งหวังการประหยัดและเพิ่มกำไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของทางลูกค้า 
    นโยบายของบบริษัทฯ คือ การให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งยังมีความมุ่งมั่นและ ตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างดีตามที่ได้รับมอบหมายและความไว้วางใจจากลูกค้า พร้อมทั้งยินดีบริการให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบงานเป็นที่พอใจของลูกค้า
    บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะทุ่มเทในการทำงานโดยยึดมั่นในวิชาชีพทั้งประสบการณ์ ความรู้ และควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป 

 

image